Slévárna hliníku

POPTAT ODLITEK

Slévárna hliníku

Naší specializací jsou hliníkové odlitky vyráběné metodou gravitačního lití do kovových forem, tzv. kokil. Odlitky dodáváme v jakékoliv fázi, tzn. hrubé odlitky, opracované odlitky, ale i včetně povrchových úprav. Standardem je i vlastní vývoj odlitku, dle zadání zákazníka.

1. Vývoj a konstrukce

Předpokladem pro kvalitní odlitek je správně navržený model budoucího odlitku. Ke každému novému projektu přistupujeme individuálně. Všímáme si i těch nejmenších detailů, které by později při výrobě mohly vytvářet problémy v podobě porezity, nevyteklých tvarů, nebo nekvalitních povrchů. Díky zkušenostem našich konstruktérů jsme schopni obratem zpracovávat data v jakékoliv podobě. upozornit na nedostatky. případně rovnou vytvořit podklady pro nezávaznou cenovou nabídku.

Společnost Alu-casting s.r.o. nabízí vlastní vývoj a konstrukci hliníkových (kokilových) odlitků. Na základě dodaných dat, parametrů, konceptu a seznámení se se situací, převezmeme konstrukci a vytvoříme technologicky a konstrukčně správně navržený hliníkový odlitek. Pro náročné, nebo velmi náročné odlitky jsme schopni zajistit simulaci lití v programu MAGMASOFT Po odsouhlasení modelu zákazníkem můžeme rovnou přejít k tvorbě podkladů pro výrobu nástrojů.

Výstupem každé konstrukce je kompletní výkresová dokumentace hliníkového odlitku, ale i všech potřebných nástrojů – vše v podobě 3D modelů a 2D výkresů. Tato data slouží jako podklady pro výrobu licích forem, či přípravků, potřebných při výrobě Vaše hliníkového odlitku. Soběstačnost konstruktérské činnosti vytváří ideální podmínky pro rychlý průběh celého procesu.

2. Kokilové odlitky

Nabízíme výrobu hliníkových odlitků metodou gravitačního odlévání do kovových forem tzv. kokil. Tato technologie je přímo vhodná na sériovou výrobu, tj. 1 000 – 50 000 ks za rok. Zpracováváme ovšem i menší série, střední, ale i ty velké. Výsledkem tohoto procesu je surový odlitek, který prochází ještě dalšími operacemi. Váha odlitku může *0,1 kg, ale i 15 kg.

Gravitačně lité kokilové odlitky mají mnoho nesporných výhod. Tyto odlitky charakterizuje především povrchová a vnitřní jakost odlitku, jemnozrnná vnitřní struktura odlitku, rozměrová přesnost a stálost, malá drsnost povrchu, dobré mechanické vlastnosti, ale také vzhledem k charakteru výroby cena za jeden kus. Do odlitků je dále možno vkládat mosazné, ocelové, litinové, případně jiné zálitky.

Pracujeme s klasickými hliníkovými slitinami, tedy EN AC-44200 (DIN 230A), EN AC -47000(DIN 231A). EN AC-43000 (DIN 239A). Podle požadavku zákazníka jsme schopni zajistit i jiné slitiny. V případě vytvrditelných slitin a požadavků zákazníka, zajišťujeme tepelné zpracování T6 (rozpouštěcí žíhání+ umělé stárnutí).

3. Apretace

Součástí každého námi vyrobeného odlitku je jeho následná apretace. Každý surový odlitek je opatřen nálitky a vtokovou soustavou. Takový kus je nepoužitelný, proto následná apretace je nutností u každého odlitku.

Odlitek projde přes pásovou pilu, kde odřízneme veškeré technologické elementy, následně odlitek v těchto místech zabrousíme na pásové brusce.
Srazíme veškeré ostré hrany tak, aby byl výrobek funkční, ale i bezpečný (jestliže je odlitek obráběn). V případě potřeby a dle stavu licího nástroje, zabrousíme dělící rovinu pomocí ručního vzduchového nářadí, elektrického, nebo klasických pilníků.

4. Opracování

Provádíme opracování hliníkových odlitků dle požadavku zákazníka a dodané výkresové dokumentace.

Podle složitosti a náročnosti a požadavku je odlitek obráběn na CNC centrech nebo konvenčních strojích. Zajišťujeme veškeré operace od soustružení, frézování, vrtání závitování, až po speciální opracování, jako například řezání drátořezem.

Pro správné usazení a přesné opracování odlitku je ve drtivé většině případů nutné zhotovit zakládací přípravek. Do tohoto přípravku se následně zakládají a upínají odlitky. Tyto přípravky umožňují přesné definování polohy, rychlou výměnu odlitků, ale také bezpečné upnutí během opracování.

5. Povrchové úpravy

Na základě Vašeho požadavku zajišťujeme kvalitní povrchové úpravy hliníkových odlitků. Povrchové úpravy jsou vhodné pro sjednocení povrchu, změny designu odlitku. nebo jeho ochranu před vnějšími vlivy. Nabízíme jak mechanické úpravy. tak i chemické. Dle parametrů a požadavků jsme schopni nabídnout cenovou nabídku na finální výrobek, včetně povrchové úpravy.

Nabízíme jak mechanické úpravy, tak chemické, nebo chemicko-tepelné. Z mechanických úprav je k dispozici standardní tryskání abrazivním materiálem- různé materiály. každý s odlišným výsledkem. Dále broušení odlitku, leštění do vysokého lesku, nebo matování dle různé zrnitosti. Chemické povrchové úpravy mohou být ve formě anodizace (eloxování), chromování klasické mokré lakování, nebo nejpoužívanější suché lakování práškovou barvou – komaxit.

Zakázková výroba hliníkových odlitků do pískových forem

Okrajově se zabýváme také výrobou odlitků do pískových forem. Využíváme k tomu vytištěné modely z 3D tiskárny, případně dodané modely, nebo jsme schopni použít starý, původní použitý, i rozbitý díl a vyrobit nový.

1. Výroba malých dílců pomocí původního modelu

wsdfgh

2. Výroba malých dílců pomocí 3D tiskárny

-zakázková výroba malých dílců za použití plastových modelů vytištěných na 3D tiskárně