BLOG O SLÉVÁRENSTVÍ

hliníkových slitin

V tomto blogu se budu věnovat tématům týkajících se problematiky výroby kokilových hliníkových odlitků. Považuji za důležité rošiřovat podvědomí o této specifické technologii – především poukazovat na problémy, které mohou při výrobě nastat a ukazovat jejich ne vždy snadné řešení. Tento blog má pouze informační a naučný charakter.

1. Slévárenství, stále řemeslná práce!

Přestože svět aktuálně prochází čtvrtou průmyslovou revolucí, označovanou též jako Průmysl 4.0, kde základním stavebním prvkem je robotizace a automatizace procesů. Stále platí, že ruční odlévání hliníkových slitin metodou gravitačního lití do kovových forem je opřeno o zkušenosti slévače. Kvalita odlitku je tedy závislá na zkušenostech a kvalitách slévačů.